böcek haşere ilacı Bio-T Plus

Bio-T Plus

Özellikleri

BIO-T PLUS, orman zararlıları ile mücadelede kullanılan,Bacillus thuringensis var. kurstaki (Btk) bakterisi içeren etkili, kaliteli ve ekonomik biyo-larvasittir.

BIO-T PLUS’ ın içeriğindeki btk, çevreye ve metamorfoz
(başkalaşım) geçiren canlılara zarar vermemesi ve kalıntı sorunu oluşturmaması nedeniyle dünyada biyolojik mücadele çalışmaların de en çok tercih edilen bakteri olma özelliği kazanmıştır.

Etkinliği, Çevre ve Orman Bakanlığı' nın ve Üniversitelerin yaptığı denemelerle ispatlanmıştır. Minimum dozda maksimum etkinlik sağlar.

Aktif Madde:
Bacillus thuringensis var. kurstaki 16000 IU/mg özelliğindedir.

Bacillus thuringensis bakterisi spor oluşturan bir bakteridir ve spor oluşumu esnasında protein yapısında güçlü bir kristal toksin (protozin) üretir ve bunu depolar. Bu kristaller bazı hassas böçeklerin midelerinden proteaz enzimi tarafından parçalanarak aktif toksine dönüşür ve mide duvarını tahrip ederek midenin parçalanmasına sabep olurlar.

BIO-T PLUS, mazot kullanılmadan uygulama yapıldığından dolayı maliyeti düşürürken; insan sağlığına, sucul canlılara, arılara ve tüm hedef dışı canlılara zarar vermez.

Orman yangınlarından 5 kat daha fazla tahribata yol açtığı tespit edilen orman zararlılarıyla mücadelede BIO-T PLUS kullanılması tavsiye edilir.

Diğer haşere ilaçları